Saturday, May 16, 2009


Pak man bersiap nak turun dari bukit bendera

No comments:

Post a Comment